Informarea opiniei publice în legătură cu vizarea UARM în discursul șefei Procuraturii Anticorupție în cadrul conferinței susținute în data de 1 februarie 2023

Informarea opiniei publice în legătură cu vizarea UARM în discursul șefei Procuraturii Anticorupție în cadrul conferinței susținute în data de 1 februarie 2023

Cu referire la conferința de presă susținută de șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, cu tema „Corupția în justiție”,  din data de 01.02.2023, Uniunea Avocaților din Republica Moldova salută inițiativa Procuraturii Anticorupție de a informa cetățenii Republicii Moldova cu privire la importanța eradicării corupției din sistemul de justiție, reconfirmă toleranța zero față de orice formă de corupție și condamnă orice acțiune ce contravine statului de drept, angajându-se să susțină orice efort legal în lupta împotriva corupției și încălcărilor principiilor unei societăți democratice.

Cu toate acestea, considerăm că, în cadrul acțiunilor de așa gen, este oportun și corect de a informa cetățenii și despre alte aspecte inerente actului justiției și luptei  împotriva corupției, cum ar fi informarea despre dreptul la un proces echitabil, principiul egalității în fața legii, principiul contradictorialității, despre drepturile și obligațiile părților în cadrul unui proces ce are ca obiect un act de corupție, precum și despre importanța neadmiterii imixtiunii autorităților statului în exercitarea profesiei de avocat și interdicției identificării avocaților cu clienții lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor.  

Cu referire la alegațiile susținute de doamna Veronica Dragalin, în care a fost vizată Uniunea Avocaților, privind suspendarea activității unor avocați bănuți de implicarea în presupuse acte de corupție, informăm opinia publică despre faptul că, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, într-adevăr, a primit o sesizare din partea șefei Procuraturii Anticorupție într-o  asemenea cauză, prin care solicită aplicarea unor măsuri disciplinare în privința unui avocat. În legătură cu această, ținem să informăm că, în conformitate cu art. 48 alin. (13) din Statutul profesiei de avocat, Comisia pentru Etică și Disciplină nu are dreptul de a examina o faptă ce constituie abatere disciplinară în cazul în care cu privire la aceasta a fost pornită urmărirea penală sau se află în faza de judecată, având obligația de a suspenda procedura disciplinară pe durata urmăririi penale sau a judecății, aceasta urmând a fi reluată după soluționarea cauzei. În acest sens, Comisia pentru Etică și Disciplină a UARM este în imposibilitate de a soluționa o plângere disciplinară, ori de câte ori în privința avocatului vizat există pornită o cauză penală sau contravențională, până la emiterea unei hotărâri irevocabile.

Cu referire la cele trei cauze invocate de șefa Procuraturii Anticorupție, doamna Veronica Dragalin, informăm opinia publică despre faptul că, potrivit art. 13 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, activitatea de avocat se suspendă pe perioada aplicării măsurii preventive privative de libertate. Astfel, UARM, acționând în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare, a suspendat activitatea de avocat a unor persoane vizate în acele cauze, pe durata aplicării unei măsuri privative de libertate. Alte cazuri de suspendare a activității de avocat legate de o cauză penală, legea nu prevede.

Totodată,  utilizarea în cadrul conferinței a sintagmelor „și de multe ori este comisă de avocați”, „sunt deseori avocați”, în contextul referirii la comiterea infracțiunii de trafic de influență, este inadmisibilă, întrucât denigrează profesia de avocat.

Considerăm tendențios și nechibzuit discursul șefei Procuraturii Anticorupție, doamna Veronica Dragalin, în raport cu profesia de avocat, prin ce aduce atingere imaginii întregii profesii de avocat, or așa cum nu toți procurorii și ofițerii de urmărire penală nu sunt implicați în cauze penale privind fapte de corupție și conexe, în aceeași manieră neutră urma să se facă trimitere și la avocați. 

Concomitent, pentru a nu admite prejudicierea imaginii profesiei de avocat, ne adresăm mass-mediei cu solicitarea de a trata corect și echidistant informațiile prezentate de șefa Procuraturii Anticorupție.

Dorin POPESCU

Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.