Modul de executare a Deciziei nr. 1/2023 a Consiliului Interinstituțional de Supervizare

Modul de executare a Deciziei nr. 1/2023 a Consiliului Interinstituțional de Supervizare

Stimați avocați-entități raportoare în domeniul AML,  

Vă informăm despre faptul că, Consiliul interinstituțional de supervizare, în temeiul Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, a aprobat Decizia nr. 1/2023 privind alinierea la măsurile restrictive internaționale.

Potrivit Deciziei nr. 1/2023 a Consiliului Interinstituțional de Supervizare a fost aprobată la pct. 1 al deciziei date o Listă persoanelor care sunt subiecți ai măsurilor restrictive internaționale și în privința cărora s-a decis blocarea fondurilor și resurselor economice ale acestora.

În vederea executării deciziei menționate mai sus, avocații – entități raportoare, vor aplica în privința subiecților restricțiilor nominalizate măsurile de precauție sporită privind clienții, prevăzute la art. 8 al Legii nr. 308/2017.

Aceleași măsuri de precauție sporită privind clienții vor fi aplicate și față de persoanele fizice și juridice supuse măsurilor restrictive internaționale în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor externe și integrării europene nr. 248-S-09 din 16  noiembrie 2023.

De asemenea,  avocații – entități raportoare, în calitate de măsuri asiguratorii prevăzute de art. 33 al legii nr. 308/2017, se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor clienților – persoane fizice și juridice supuse măsurilor restrictive internaționale în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 1/2023 a Consiliului Interinstituțional de Supervizare și Ordinului ministrului afacerilor externe și integrării europene nr. 248-S-09 din 16  noiembrie 2023, pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu informarea imediată a Serviciului Fiscal de Stat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

De asemenea, avocații – entități raportoare raportează Serviciului Fiscal de Stat fondurile și a resursele economice care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale, conform Legii nr. 25/2016. Raportarea include date privind persoanele, contractele și conturile implicate, precum și descrierea și valoarea totală a bunurilor. Mecanismul și modelul de raportare sunt stabilite prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.

În conformitate cu alin. (4) art. 42 al Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, măsurile restrictive internaționale sunt aplicate în egală măsură și față de persoanele asociate subiecților restricțiilor.

Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor sunt aprobate prin Ordinul Directorului SIS nr. 2 din 25 ianuarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40 (9077) din 26 ianuarie 2024.

Subliniem faptul că, potrivit alin. (1) lit. j) art. 4 al Legii nr. 308/2017, avocații sunt entități raportoare doar atunci când:

 • participă, în numele sau pentru clienții lor, la orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare

sau

 • acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor, ce țin de:
  • vânzarea-cumpărarea imobilelor,
  • vânzarea-cumpărarea acțiunilor și părților sociale,
  • operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate,
  • gestionarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau altor bunuri ale clientului,
  • deschiderea şi gestionarea conturilor bancare, de economii ori de instrumente financiare,
  • organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți,
  • constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.