Reacția Uniunii Avocaților la unele declarații făcute public de dna Veronica Dragalin Procuror-șef al PA

Reacția Uniunii Avocaților la unele declarații făcute public de dna Veronica Dragalin Procuror-șef al PA

Uniunea Avocaților din Republica Moldova, exprimă îngrijorarea și dezacordul cu privire la informarea  neveridică a opiniei publice de către Veronica Dragalin, în repetate rânduri în diverse conferințe de presă publice, despre prevederile legale care vizează exercitarea profesiei de avocat, despre instituția avocaturii, în general, și rolul avocatului în societate și la înfăptuirea justiției, în special.

I. Astfel, în Conferința de presă din 01.08.2023, organizată de Procuratura Anticorupție (în continuare – PA) cu ocazia împlinirii a unui an de mandat al procurorului-șef, Veronica Dragalin, ultima a declarat public precum că, citat: „Imunitatea pentru percheziții care există pentru deputați, judecători și avocați este un împiediment în abilitatea PA să documenteze și să colecteze probe suficiente pentru acte de corupție comise de așa persoane” – citat încheiat, (https://moldova1.md/p/13984/live–sefa-procuraturii-anticoruptie-veronica-dragalin-sustine-o-conferinta-de-presa-la-un-an-de-mandat, minutul 34:05).

În legătură cu aceasta, informăm opinia publică despre faptul că, Legea cu privire la avocatură nu oferă imunitate avocaților în general, la fel, nu oferă imunitate pentru percheziții avocaților în ce privește cazurile de comitere a infracțiunilor de corupție.

În această ordine de idei, informăm opinia publică despre faptul că nici Codul de procedură penală, nici Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, nu operează cu noțiunea de „imunitate a avocaților”.

În acest sens, Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, doar stabilește garanții profesionale privind independența avocatului, necesare pentru exercitarea profesiei de avocat, în scopul apărării drepturilor și reprezentării eficiente a persoanelor cu statut în cauze penale, garanții care sunt menite pentru a proteja persoana căreia avocatul îi acordă sau i-a acordat asistenţă juridică, fiind instituite în interesul acesteea și nu în interesul avocatului.

Aceste garanții sunt conforme cu Principiul I privind libertatea de a exercita profesia de avocat, din Recomandările Rec (2000) 21 din 25 octombrie 2000 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către Statele-membre despre libertatea exercitării profesiei de avocat; paragrafelor § 16 -18 a Principiilor de Bază ale Rolului Avocatului, adoptate la Congresul al Optulea al Naţiunilor Unite despre Prevenirea Crimei şi a Tratamentul Delincvenţilor, Havana (Cuba), 27 august-7 septembrie 1990; precum și Principiului (a) – Independenţa şi libertatea de a asigura apărarea şi consilierea clientului său, din Carta principiilor fundamentale ale avocatului european.

Mai mult decât atât, informăm societatea și conducerea PA (în cazul în care acest fapt nu este cunoscut) că în conformitate art. 52 alin. (2) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, prima propoziție, „ (2) Avocatul nu poate fi reținut, supus aducerii silite, arestat, percheziționat fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, cu excepția cazului în care este suspectat de săvârșirea unei infracțiuni specificate la art. 324­-326 din Codul penal sau a unei infracțiuni flagrante.”

Aceasta înseamnă că pentru participarea avocaților la infracțiunile de corupție comise de o persoană publică, prevăzute la art. 324, 325 Cod penal, în cazul infracțiunii de trafic de influență prevăzută la art. 326  Cod penal, investigarea cărora este de competența PA, precum și în cazul oricărei infracțiuni flagrante, avocatul poate fi reținut, supus aducerii silite, arestat, percheziționat fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților.

Totodată, este interzisă prin lege, adică este ilegală percheziţia corporală sau controlul personal al avocatului în timpul exercitării atribuţiilor profesionale legale (art. 52 alin. (3) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură).

În așa mod, este un neadevăr afirmația precum că „imunitatea pentru percheziții care există pentru avocați este un împediment în abilitatea PA să documenteze și să colecteze probe suficiente pentru acte de corupție comise de avocați”, pentru că o asemenea imunitate nu există nici pentru infracțiunile de corupție, nici pentru alte infracțiuni.

Totodată, atragem atenția la faptul că Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigaţii, Codul de procedură penală și alte acte normative oferă suficiente pârghii și mecanisme pentru abilitatea oricărui organ de urmărire penală inclusiv a celui specializat să documenteze și să colecteze probe suficiente pentru descoperirea infracțiunilor atribuite de lege în competența sa, doar că acestea trebuie aplicate și utilizate în conformitate cu legea și cu principiile Statului de drept.  

II. În conferința de presă publică, organizată în luna mai 2023 de Veronica Dragalin, pentru a critica încheierea judecătorului prin care s-a decis ca „Dosarul fostului democrat, Vladimir Andronachi, să fie examinat în ședință închisă”, au fost făcute următoarele afirmații:

Ședințele publice le permit cetățenilor să observe direct modul în care funcționează sistemul de justiție și să ceară socoteală procurilor, judecătorilor, avocaților și inculpaților pentru acțiunile acestora în cadrul ședințelor de judecată.” ( https://www.publika.md/veronica-dragalin-furioasa-ca-vladimir-andronachi-va-fi-judecat-cu-usile-inchise-este-inadmisibil-video_3136986.html, minutul 1:29).

Aceste afirmații sunt neveridice, deoarece nici un cetățean, nici o autoritate publică nu poate „cere socoteală avocaților pentru acțiunile acestora în cadrul ședințelor de judecată”, decât clienții săi.  

În acest sens, informăm societatea că, în conformitate cu art. 51 din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, „În exercitarea profesiei sale, avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocatului. Avocatul este liber în alegerea poziţiei sale şi nu este obligat să coordoneze această poziţie cu nimeni, în afară de client. În conformitate cu art. 52 alin. (8) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură „ (8) Nici o autoritate publică nu poate influenţa direct sau indirect şi nu poate controla contractul dintre avocat şi client.”

La fel, potrivit art. 26 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova „(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepseşte prin lege.”

Drept urmare, informarea opiniei publice și a societății, la nivel de conducere a PA, precum că ședința publică „permite cetățenilor să ceară socoteală avocaților pentru acțiunile acestora în cadrul ședințelor de judecată”, este de fapt o dezinformare, care duce în eroare opinia publică și pune în pericol grav securitatea și independența avocatului și însuși exercitarea profesiei de avocat, precum și vine în contradicție cu:

  • Principiul I privind libertatea de a exercita profesia de avocat, din Recomandările Rec (2000) 21 din 25 octombrie 2000 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către Statele-membre despre libertatea exercitării profesiei de avocat;
  • Paragrafele § 16 -22 a Principiilor de Bază ale Rolului Avocatului, adoptate la Congresul al Optulea al Naţiunilor Unite despre Prevenirea Crimei şi a Tratamentul Delincvenţilor, Havana (Cuba), 27 august-7 septembrie 1990;
  • Principiul (a) – Independenţa şi libertatea de a asigura apărarea şi consilierea clientului său, din Carta principiilor fundamentale ale avocatului european;
  • art. 26 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova.

Cu această ocazie informăm cetățenii despre faptul că principiul Publicității şedinţei de judecată, este unul dintre principiile procesului penal și care are un rol deosebit pentru asigurarea protecției drepturilor și libertăților persoanei – parte a unui proces penal, întemeindu-se pe faptul că în cazul în care o judecată are loc cu ușile închise, pot apărea suspiciuni de comitere a unor abuzuri și neîncrederea în justiție.

Noi ca avocați, nu vom solicita dezmințirea acestor informații neveridice adresate societății de către conducerea Procuraturii Anticorupție în conferințe de presă, or, aceste neadevăruri sunt înlăturate prin cuprinsul textelor de lege menționate supra și a convențiilor și tratatelor internaționale invocate.  

În același timp, SOLICITĂM Procurorului General interimar și membrilor CSP să intervină pentru a nu admite în viitor dezinformarea societății, prin exprimarea în public a unor neadevăruri cu privire la exercitarea profesiei de avocat, garanțiile profesionale și procesuale ale avocaților, despre instituția avocaturii în general și rolul avocatului în societate și la înfăptuirea justiției în special, or, aceste activități discreditează nejustificat prestigiul și imaginea profesiei de avocat.

Totodată, având în vedere importanța pentru societate și rolul procuraturilor și a organelor de urmărire penală pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei și pentru stabilirea adevărului, SOLICITĂM Procurorului general interimar și membrilor CSP să intervină și să contribuie pentru ca toate procuraturile din Republica Moldova, cele specializate și cele teritoriale, să organizeze sistematic în mod egal conferință de presă pe activitatea desfășurată.

La fel, informăm societatea că această reacție a Uniunii Avocaților din Republica Moldova este întemeiată și vine în concordanță cu Principiul V., din Recomandările Rec (2000) 21 din 25 octombrie 2000 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către Statele-membre despre libertatea exercitării profesiei de avocat, potrivit căruia, „Barourile şi celelalte asociaţii profesionale ale avocaţilor trebuie să întreprindă orice acţiune necesară, inclusiv cele privind apărarea intereselor avocaţilor pe lângă organismul corespunzător, în cazul: e. publicării unor articole de presă ce necesită luarea de poziţie în numele avocaţilor.”

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.