Rezultatele votării în cadrul Congresului Avocaților din Republica Moldova 2022

Rezultatele votării în cadrul Congresului Avocaților din Republica Moldova 2022

În perioada 05.12.2022, orele 10:00 – 07.12.2022, orele 17:00, s-a desfășurat  Congresul ordinar al Avocaților din Republica Moldova pentru anul 2022, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Consiliul Uniunii Avocaților.
 2. Aprobarea Raportului Secretarului General privind execuția bugetară a Uniunii Avocaților.
 3. Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia pentru etică și disciplină.
 4. Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de licențiere a profesiei de avocat.
 5. Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de cenzori.

Lucrările Congresului s-au desfășurat prin utilizarea mijloacelor electronice cu exprimarea dreptului de vot prin mijloace electronice. 

Potrivit ordinii de zi a Congresului, Avocații din Republica Moldova au exprimat dreptul la vot prin votul electronic, pentru a aproba rapoartele anuale privind activitatea Consiliului, secretarului general și a comisiilor Uniunii Avocaților, așa cum este stabilit în dispozițiile normei prevăzute la art. 36 alin. (4); 37 lit. g) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură.

În conformitate cu art. 36 din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, este stabilit după cum urmează: 

(1) Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaților. […].

(4) Congresul se consideră legal constituit dacă la el participă mai mult de 1/3 din numărul avocaților cu drept de vot sau, după caz, din numărul delegaților. Exprimarea dreptului de vot prin mijloace electronice se consideră participare la Congres.

(6) Congresul adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor valabil exprimate, dacă prezenta lege nu prevede altfel.

(9) Hotărârile Congresului intră în vigoare din momentul adoptării și se publică pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților, la rubrica „Actele UA recente”, în termen de 15 zile de la data desfășurării Congresului […].

(10) Hotărârile Congresului pot fi contestate în instanța de contencios administrativ în conformitate cu prevederile Codului administrativ, fără a recurge la procedura prealabilă

Potrivit art. 54 alin. (6) lit. a) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, în cadrul organelor de autoadministrare ale avocaților, avocatul participă la lucrările Congresului.

La 07.12.2022, orele 17:00, s-a încheiat procesul de votare în cadrul Congresului Avocaților din Republica Moldova pentru a. 2022.

Potrivit datelor livrate de furnizorul de soluție tehnică, la ședința Congresului Avocaților din Republica Moldova pentru a. 2022, organizat prin utilizarea mijloacelor electronice, a fost constatate următoarele rezultate, după cum urmează:

 1. La lucrările Congresului Avocaților s-au înregistrat și au participat 781 avocați, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul avocaților cu drept de vot. Drept urmare, Congresul Avocaților din Republica Moldova pentru anul 2022, se consideră legal constituit.
 2.  

1. Pentru aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Consiliul Uniunii Avocaților, au votat 649 avocați, ceea ce constituie majoritatea voturilor valabil exprimate. Dintre care, 617 voturi – pro și 32 voturi – contra.

2. Pentru aprobarea Raportului Secretarului General privind execuția bugetară a Uniunii Avocaților, au votat 651 avocați, ceea ce constituie majoritatea voturilor valabil exprimate. Dintre care, 603 voturi – pro și 48 voturi – contra.

3. Pentru aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia pentru etică și disciplină, au votat 646 avocați, ceea ce constituie majoritatea voturilor valabil exprimate. Dintre care, 626 voturi – pro și 20 voturi – contra.

4. Pentru aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de licențiere a profesiei de avocat, au votat 654 avocați, ceea ce constituie majoritatea voturilor valabil exprimate. Dintre care, 626 voturi – pro și 28 voturi – contra.

5. Pentru aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de cenzori, au votat 671 avocați, ceea ce constituie majoritatea voturilor valabil exprimate. Dintre care, 641 voturi – pro și 30 voturi – contra.

III.

Drept urmare, prin majoritatea voturilor valabil exprimate, Congresul Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru anul 2022, A HOTĂRÂT:

 1. A aproba Raportul anual privind activitatea desfășurată de către Consiliul Uniunii Avocaților.
 2. A aproba Raportul Secretarului General privind execuția bugetară a Uniunii Avocaților.
 3. A aproba Raportul anual privind activitatea desfășurată de către Comisia pentru etică și disciplină.
 4. A aproba Raportul anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de licențiere a profesiei de avocat.
 5. A aproba Raportul anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de cenzori.

Ședința Congresului Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru anul 2022, se declară închisă.

Dragi Colegi Avocați, în numele Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Vă exprim cea mai înaltă gratitudine, pentru participarea la lucrările Congresului Avocaților, al fel și pentru că ați dat dovadă de unitate, solidaritate și  diligență, fapt care întărește convingerea că suntem o Breaslă de liber profesioniști puternică.

Vă doresc multă sănătate, succese mari și realizări remarcabile. 

Dorin Popescu

Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.