Rezumatul Raportului final despre organizarea și desfășurarea în perioada 05.02.2022 – 18.06.2022 a cursului on-line de îmbunătățire a competențelor digitale – „Tehnologii informaționale și resurse on-line pentru avocați”

Rezumatul Raportului final despre organizarea și desfășurarea în perioada 05.02.2022 – 18.06.2022 a cursului on-line de îmbunătățire a competențelor digitale – „Tehnologii informaționale și resurse on-line pentru avocați”

Rezumatul Raportului final despre organizarea și desfășurarea  în perioada 05.02.2022 – 18.06.2022  a cursului on-line de  îmbunătățire a competențelor digitale, denumit „Tehnologii informaționale și resurse on-line pentru avocați” în cadrul Programului pentru Susținerea Reformei Justiției Penale și Combaterea Corupției, mini-proiect implementat de Asociația Fam și Reprezentanța ABA ROLI în Moldova cu suportul financiar al Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA.

SUMARUL PROIECTULUI: Organizarea și desfășurarea seriei de 12 webinare cu genericul „Tehnologii informaționale și resurse on-line pentru avocați” pentru minim 100 de participanți (în total 48 de ore – câte 16 ore per serie de webinare)

SCOPUL   PROIECTULUI : de a asigura utilizarea eficientă și avansată a tehnologiilor informaționale în activitatea de muncă a avocatelor, avocaților și avocaților stagiari, prin abilitarea acestora ca rezultat al urmării ciclului de webinare interactive, destinate îmbunătățirii cunoștințelor în domeniul IT și dezvoltării competențelor digitale, cu oferirea feedback-ului în cadrul webinariilor

Activitatile principale în ordine cronologică

1.         Elaborarea agendei și a  materialelor pentru 4 tematici de webinare interactive din cadrul seriei de webinare „Tehnologii informaționale și resurse on-line pentru avocați”, cu actualizarea lor în funcție de necesitățile grupului țintă.

2.         Pregătirea arhivei virtuale și plasarea online a materialelor cursului, cu oferirea accesului tuturor participanților înscriși la webinare.

3.        Mediatizarea proiectului pe resursele internet/e-mailing. În conlucrare cu Uniunea Avocaților pentru a informa toți avocații, inclusiv stagiarii, despre seria de webinare au fost postate pe site-ul UA Anunțul cu agendele webinarelor pentru avocați și stagiari. Ulterior, cu susținerea Reprezentanței ABA ROLI în Moldova, s-a decis ca la cea de a treia serie de webinare să fie oferit acces pentru alte categorii de profesioniști din domeniul juridic, respectiv, s-a conlucrat cu Uniunea Executorilor Judecătorești, Consiliul de Mediere în vederea informării și invitării la seria a 3-a de webinare.

4.         Organizarea a trei runde cu câte 4 webinare interactive, cu durata de 4 ore academice fiecare, în zilele de 5, 12, 19, 26 februarie, 26 martie, 2, 16 aprilie, 28 mai, 4, 11, 18 iunie. În total, participanți au fost instruiți  să utilizeze tehnologiile informaționale pentru a fi mai eficienți, a gestiona mai rațional timpul, a ridica performanța profesională și personală (timp cu familia, auto instruire, timp personal), dar și a spori calitatea asistentei juridice oferite cetățenilor, prin utilizarea eficientă a bazelor de date, monitorizarea procesului, întocmirea actelor etc.

5.         Oferirea în total a 48 de ore de instruire online, câte 16 ore per fiecare rundă de lansare a seriei de webinare.  Astfel, participanții au recepționat în total 1676 ore (419 participanți x 4 ore).

6.         Beneficiarii au recepționat link la materialele seriei de webinare de pe Google Drive și au lucrat în timp real cu fișierele. De asemenea, dosarul cu materiale a fost ajustat potrivit interesului și necesităților grupului țintă. Accesul la materialele webinarelor este păstrat și după instruire. Astfel, participantele/participanții pot accesa și descărca fișierele, inclusiv după finalizarea seriei de webinare.

7.         Toți participanții au fost invitați să completeze benevol un chestionar electronic privind evaluarea calității de formare a fiecărui webinar și a nivelului de satisfacție, cu introducerea modificărilor în strategia de instruiri ulterioare, după caz, în baza feedback-ului primit.

8.         Pentru asigurarea unui cadru de comunicare ulterior seriei de webinare, participanții au fost invitați să aplice la grupul închis pe FACEBOOK „Tehnologii informaționale pentru femeile avocate (Asociația FAM)”, unde sunt plasate informații relevante pentru participanții interesați de utilizarea tehnologiilor informaționale în activitatea de lucru.

9.         Informația despre fiecare eveniment desfășurat a fost plasat pe pagina FACEBOOK a Asociației FAM și distribuit pe alte grupuri de interes juridic.

10.       Eliberarea certificatelor electronice de instruire nominale pentru 168 persoane, în funcție de webinarele la care au participat, cu o durată de minimum 4 ore, maximum 16 ore, cu expedierea acestora prin email fiecărui participant  (lista și certificatele se anexează).

În ce măsură au fost atinși indicatorii propuși: În cadrul proiectului au fost executate toate activitățile potrivit planului de implementare a proiectului. S-a propus instruirea a cel puțin 100 de participanți avocați, însă au fost instruiți și certificați 124 de avocați, inclusiv 28 avocați stagiari, doritori de a participa. Suplimentar, datorită extinderii cercului de beneficiari, au fost instruiți și certificați 25 executori judecătorești, 9 mediatori și 10 persoane din alte profesii.

În total, la cele 12 webinare, s-au înscris 927 participanți, au fost prezenți la instruire 419 participanți (45,2%). Din cei prezenți au completat chestionarele de evaluare 189 participanți (45,11%).  

Tradițional, prevalează participanții din Chișinău, urmați de Bălți și Cahul. Considerăm că prezența majoră a beneficiarilor din Chișinău se datorează concentrării activității judiciare în capitală ca rezultat al concentrării vieții politice, sociale, activității economice și de afaceri dar și numărul mare a populației din Chișinău – 673 613 persoane comparativ cu Bălți – 98 336 sau Cahul – 83 295 .

Impactul proiectului:

  1. Pentru comunitatea/cultura juridică

Aplicarea tehnologiilor informaționale în activitatea profesională reprezintă un subiect de actualitate în lume și diferite domenii de activitate umană, deoarece s-a demonstrat practic că aplicarea rațională și eficientă a diverselor soluții tehnice sporește randamentul muncii, calitatea prestației și, respectiv, permite gestionarea mai bună a timpului de muncă. În cadrul instruirii, noi am pus accent pe aceste aspecte, îndemnând participanții să investească timp în preluarea unor tehnici noi de lucru în activitatea sa. Abordarea practică a permis să demonstrăm că efortul merită. Prin urmare, considerăm că am sensibilizat comunitatea în sensul oferirii unui loc prioritar autoinstruirii și diseminării bunelor practici. Pagina tematică oferită pe Facebook este deschisă participanților pentru consolidarea comunității avocaților și altor profesioniști din sectorul judiciar interesați în eficientizarea lucrului prin aplicarea tehnologiilor informaționale.

Proiectul dat nu este primul, desfășurat de Asociația FAM în domeniul consolidării cunoștințelor avocaților în aplicarea tehnologiilor informaționale, ceea ce ne vorbește despre interesul crescut față de subiect, în detrimentul unor eventuale ezitări generate de complexitate aparentă a subiectului și caracterul tehnic, dificil de înțeles și aplicat a soluțiilor IT.

Mai mult ca atât, din experiența noastră, suntem siguri că viitorul apropiat va oferi încă multe ocazii pentru a simți necesitatea acută de studiere a subiectului IT și de a avansa pe acest sector – aplicarea soluției informaționale e-Dosar Judiciar, alte softuri de referință din domeniul judiciar, etc.

b.         Pentru dezvoltarea asociației  noastre

Asociația Femeilor Avocate din Moldova pledează pentru consolidarea corpului de avocați femei și oferirea suportului acestora, inclusiv prin consolidarea cunoștințelor și abilităților tehnice. Acesta,  fiind al doilea proiect în domeniul instruirii privind aplicarea tehnologiilor informaționale de către avocați, (primul proiect implementat în anul 2019)  de asemenea, s-a bucurat de un mare succes și a fost prelungit.

Durabilitate/follow up

Materialele de instruire sunt plasate pe Google Drive, iar participanții au primit pe e-mail link-ul de acces la această resursă. O formare eficientă în aplicarea tehnologiilor informaționale necesită lucru practic și asistența formatorului, ceea ce a fost pe deplin respectat. În acest sens, rezultatele webinarelor pot fi instituționalizate de către Centrul de instruire a avocaților sau pot fi bază pentru un ulterior proiect. Este de remarcat că webinarele se bucură de interes și din partea altor categorii, care nu fac parte directă din grupul țintă de beneficiari ai proiectului. Participanților le-au fost expediate certificate electronice.

Comunitatea avocaților și a altor profesioniști din sectorul justiției poate interacționa pe pagina Facebook „Tehnologii informaționale și resurse on-line pentru avocați”, actualmente comunitatea numără 117 membri.

Recomandări

a.         Către ABA ROLI

1.         Să mai fie oferite asemenea proiecte mai des, deoarece interesul față de tehnologiile informaționale este foarte actual, necesar și binevenit, este un domeniu care se dezvoltă continuu. Participanții au manifestat interes pentru instruiri pe tematici înguste precum: Excell, Power Point, e-Dosar etc.

2.         Au fost vociferate mai multe propuneri de a desfășura seminare cu prezența fizică, deoarece sunt persoane începători, care mai greu asimilează informația și își dezvoltă abilitățile, de asemenea, unele persoane au scris în chestionar că mai doresc să participe la același webinar. Astfel, în cadrul acestui proiect am oferit posibilitate persoanelor doritoare de a se conecta repetat la următoarele webinare (aproximativ 20 de participanți/conectări au urmat în mod repetat webinarele).

3.         A fost propusă ideea unui suport de curs, ceea ce ar putea fi realizat printr-un ghid practic electronic, cu linkuri active către surse web, la care să fie facilitat accesul tuturor profesioniștilor prin intermediul paginilor web de profil ale organelor de conducere ale profesiilor conexe justiției.

b.         Către sine/ lecții învățate

1.        Se înregistrează foarte multe persoane, dar efectiv se prezintă 1/2 sau chiar 1/3 din cei înregistrați.

2.        Este binevenit faptul că înainte de fiecare webinar, după expedierea prin email a Agendei, să se expedieze câte un mesaj SMS la numărul de telefon al fiecărui participant înscris, deoarece au fost cazuri, practic la majoritatea webinarelor, să fie câte o persoană care revenea cu SMS că nu a primit email, iar în acest caz a fost expediată agenda în mod repetat la adresa de email indicată prin SMS.

3.       Să fie cel puțin o pauză de 10 minute în timpul webinarului. S-a ținut cont de această sugestie formulată la primul webinar, astfel încât toate webinarele au avut câte o pauză de 10 minute.

4.       În luna aprilie se atestă un număr mai mic de persoane care s-au conectat la webinare. Respectiv, în perioada sărbătorilor de Paști nu ar fi de dorit să se planifice activități de instruire.

În numele echipei mini-proiectului realizat,

Coordonator reprezentanta Asociației FAM avocata Feodosia Tîșcic                                                                      04.08.2022

e-mail: asociatiafam@gmail.com

tel: 069146953

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.