Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților și avocaților stagiari!!!
02.09.2019

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Confederația Națională a Patronatelor, Confederația Națională a Sindicatelor și Inspectoratul de Stat al Muncii a elaborat proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

Potrivit autorilor proiectului, documentul conține propuneri de modificare a Codului Muncii, care în mare parte constituie obiectul unui compromis dintre partenerii sociali.

Proiectul de lege prevede modificarea a peste 30 de articole, cu referire la:

-        Asigurarea posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă;

-        Asigurarea respectării drepturilor și intereselor salariaților pe domeniul securității și sănătății muncii;

-        Asigurarea dreptului conducătorului unității de a transfera unele zile de repaos (de lucru) în alte zile;

-        Instituirea registrului electronic al angajaților în contextul excluderii carnetelor de muncă, etc.

Proiectul de lege a fost elaborat în vederea realizării documentelor strategice de dezvoltare a statului:

-        Acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană;

-        Programul de țară privind munca decentă 2016-2020;

-        Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021.

În final, autorii proiectului își propun aducerea clarității și aplicarea uniformă a unor norme din Codul Muncii, care lăsau loc de interpretare și racordare la situația actuală în cadrul raporturilor de muncă.

În contextul celor expuse, respectuos solicităm să vă expuneți opinia referitor la proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii.

Opinia Dvs, propunerile referitor la îmbunătățirea acestui proiect contează și nu ezitați să formulați propuneri pe marginea proiectului de lege.

Atașat găsiți proiectul legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

 

Cu respect,

                                                                                      Emanoil PLOŞNIŢA

Preşedintele Uniunii Avocaţilor 

Materiale ataşate