Adresa Uniunii Avocaților în legătură cu blocarea conturilor bancare a mai multor avocați până la prezentarea confirmării statutul de avocat

Adresa Uniunii Avocaților în legătură cu blocarea conturilor bancare a mai multor avocați până la prezentarea confirmării statutul de avocat

Stimați avocați,

Atașat, puteți găsi Adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova în legătură cu blocarea conturilor bancare a mai multor avocați din motivul actualizării datelor, fiindu-le solicitată prezentarea unei confirmări scrise de la Ministerul Justiției privind statutul lor de avocat.

Considerăm că asemenea acțiuni ale băncilor sunt excesive și neîntemeiate, nu sunt însoțite de un motiv clar și explicit bazat pe lege care să indice asupra dreptului băncilor de a bloca conturile bancare ale avocaților doar pentru faptul că băncile nu au certitudinea că titularul contului este sau nu avocat.

De asemenea, acțiunile disproporționate ale băncilor nu țin cont de prevederile legale care stipulează că, licența este actul care confirmă statutul avocatului (art. 22 alin. (1) al Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură), precum și nu țin cont de prevederile alin. (3) art. 14 și art. 28 din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, potrivit cărora „(3) Încetarea activității de avocat se consemnează, în termen de 10 zile, în temeiul hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților, în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat. Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților se comunică Ministerului Justiției în cel mult 10 zile de la adoptare.” Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat se publică pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților, la rubricile „Lista avocaților” și „Actele UA recente”, iar copia ei se remite Ministerului Justiției. Lista se actualizează constant.”.

Prin coroborarea normelor juridice invocate mai sus cu dispoziţiile art. 28 ale aceleiași legi „Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat se publică pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților, la rubricile „Lista avocaților” și „Actele UA recente”, iar copia ei se remite Ministerului Justiției. Lista se actualizează constant.”, rezultă că, în lipsa unei probe contrare, avocații care sunt incluși în Lista avocaților cu drept deexercitare, actualizată constant, au statut de avocat.

De asemenea, alin. (1) art. 24 al Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură stipulează că, „(1) Registrul licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat eliberate se ţine de către Ministerul Justiţiei.”.

Concomitent, din coroborarea alin. (2) art. 14 și alin. (1) și (2) art. 17 al Legii nr. 1260/2002:
„(2) Avocatul a cărui activitate a încetat este obligat să restituie Consiliului Uniunii Avocaţilor, în termen de 10 zile, licenţa şi legitimaţia de avocat.

[…]
(1) Legitimaţiile pentru avocaţi şi avocaţii stagiari se eliberează de către Consiliul Uniunii Avocaţilor.

(2) Modelele legitimaţiilor se aprobă de către Consiliul Uniunii Avocaţilor.”, rezultă că, până la proba contrară, persoanele care dețin licența de avocat sau legitimația de avocat și concomitent se regăsesc în Lista avocaților cu drept de exercitare, fie în Registrul licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat, ținut de Ministerul Justiției, au statut de avocat.

Prin urmare, verificarea de către instituțiile bancare a statutului de avocat poate fi realizată prin accesarea pe pagina-web oficială a Ministerului Justiției, la adresa electronică https://justice.gov.md/ro/advanced-page-type/avocati a Registrului licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat și a Listei avocaților cu drept de exercitare.

Ambele surse de informații sunt actualizate și reprezintă o sursă legală de informare cu privire la statutul avocatului, metodă utilizată cu succes și de instanțele de judecată în caz de dubii cu privire la statutul avocatului.

Obligarea avocaților de a prezenta anumite confirmări scrise, eliberate de Ministerul Justiției, cu blocarea anticipată a conturilor bancare până la prezentarea confirmărilor date, reprezintă o măsură disproporționată și nejustificată, dovadă a unei atitudini birocratice inutile și extrem de formalizatăatâta timp cât informația privind statutul de avocat al unei persoane, este publică.

Semnalăm că, potrivit art. 52 alin. (1) și art. 65 alin. (1) al Legii nr. 1260/2002, se interzice imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat, statul asigurând respectarea şi protejarea libertăţii în exercitarea profesiei de avocat, fără discriminare şi fără intervenţii nejustificate din partea autorităţilor sale sau a publicului, precum și garantând avocaţilor posibilitatea de exercitare a profesiei şi contribuind la crearea de condiţii favorabile în acest scop.

Concomitent, solicităm Ministerului Justiției să confirme băncilor licențiate din Republica Moldova că, informația din Registrul licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat și privind Lista avocaților cu drept de exercitare, plasată pe pagina-web oficială a Ministerului Justiției, este veridică și reprezintă informație actualizată la zi.

Prin prezenta, Uniunea Avocaților din Republica Moldova confirmă că, informația inclusă în Lista avocaților cu drept de exercitare, plasată pe pagina-web oficială a Uniunii Avocaților din Republica Moldova (https://uam.md/avocatii/lista-avocatilor/reprezintă o informație veridică și actualizată la zi.

Prin urmare, utilizarea informațiilor publice cu trimitere la paginile-web ale Uniunii Avocaților din Republica Moldova și Ministerului Justiției, cu privire la Registrul licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat și privind Lista avocaților cu drept de exercitare, în scopul confirmării statutului de avocat al persoanei, complementate, la necesitate, cu verificarea licenței sau/și a legitimației avocatului, reprezintă o sursă credibilă (oficială) și actualizată de informații care permite confirmarea statutului de avocat la persoanei și o modalitate legală de confirmare a acestui fapt.

Reieșind din motivele de fapt și de drept invocate supra, în temeiul art. 40 alin. (2) lit. a) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, pct. 3.2., 3.3. din Statutul Asociației Băncilor din Moldova, art. 99; 129 din legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, art. 44 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei,

SOLICITĂM


1. A informa toate băncile persoane juridice din Republica Moldova, să nu admită și să înceteze practica vicioasă de obligare a avocaților să prezinte confirmări scrise, eliberate de Ministerul Justiției, cu blocarea anticipată a conturilor bancare până la prezentarea confirmărilor date. Or, măsura de blocare a conturilor bancare ale avocaților reprezintă o măsură disproporționată și nejustificată, dar și o imixtiune în exercitarea profesiei de avocat.

2. A informa toate băncile persoane juridice din Republica Moldova, să deblocheze conturile bancare ale avocaților a căror date urmează să fie actualizate.

3. A informa toate băncile persoane juridice din Republica Moldova, că pentru actualizarea informației privind statutul de avocat, verificarea de către instituțiile bancare a statutului de avocat poate fi realizată prin accesarea:

– paginii-web oficială a Ministerului Justiției, la adresa electronică https://justice.gov.md/ro/advanced-page-type/avocati, a Registrului licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat care, reprezintă o informație veridică și actualizată la ziși

– a paginii-web oficială a Uniunii Avocaților din Republica Moldova, la adresa electronică https://uam.md/avocatii/lista-avocatilor/, a Listei avocaților cu drept de exercitare a profesiei de avocat care reprezintă o informație veridică și actualizată la zi.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.