Comunicat informativ privind desfășurarea Congresului Uniunii Avocaților din Moldova pentru anul 2023

Comunicat informativ privind desfășurarea Congresului Uniunii Avocaților din Moldova pentru anul 2023

Stimați avocați,

Vă informăm că la 27 octombrie 2023 Consiliul Uniunii Avocaților în ședință ordinară a hotărât desfășurarea Congresului ordinar al avocaților în perioada 6 decembrie 2023 – 8 decembrie 2023, cu începere 6 decembrie 2023, ora 10:00, închiderea lucrărilor – 8 decembrie 2023, ora 17:00 (http://uam.md/index.php?pag=docs&docs_id=785&l=ro).

La necesitate, turul II pentru alegerea Președintelui UARM va fi organizat în perioada 13 decembrie 2023 – 15 decembrie 2023, cu începere 13 decembrie 2023, ora 10:00, închiderea lucrărilor 15 decembrie 2023, ora 17:00.

Congresul va avea următoarea ordine de zi:

  • Alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova.             
  • Alegerea membrilor Comisiei pentru Etică și Disciplină (6 persoane).        
  • Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Consiliul Uniunii Avocaților.                                                                                                      
  • Aprobarea Raportului Secretarului General privind execuția bugetară a Uniunii Avocaților a. 2022.
  • Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia pentru etică și disciplină.                                                                                                       
  • Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de licențiere a profesiei de avocat.                                                                                        
  • Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de cenzori. 

Candidații la funcția de Președinte al UARM și la funcția de membru al Comisiei pentru Etică și Disciplină urmează să depună la sediul Uniunii Avocaților din str. București 46 mun. Chișinău sau prin e-mail la uniunea.avocatilor.rm@gmail.com cerere scrisă de participare la alegeri, cu anexarea platformei sale electorale până la 20 noiembrie 2023, ora 17:00.

Publicarea pe pagina web oficială a UARM a platformelor electorale depuse de candidații la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților și membru în Comisia pentru etică și disciplină va avea loc la 21 noiembrie 2023.

Ordinea de înscriere în buletinele de vot a candidaților la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților și membru în Comisia pentru etică și disciplină va fi în ordinea depunerii cererilor.

Comisia pentru etică și disciplină, Comisia de licențiere a profesiei de avocat, Comisia de cenzori, Consiliul UA urmează să prezinte rapoartele anuale de activitate până la data de 6 noiembrie 2023, care vor fi publicate pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Candidații la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților și membru în Comisia pentru etică și disciplină își vor prezenta platformele electorale cu posibilitatea prezenței fizice la sediul UARM (sala mare, et. 2), str. București 46, mun. Chișinău, în ordinea depunerii cererilor.

Timpul alocat pentru prezentarea platformei va fi 10 minute pentru fiecare candidat și 2 minute pentru întebări și răspunsuri.

Prezentarea rapoartelor organelor de autoadministrare a profesiei de avocat va avea loc la sediul UARM (sala mare, et. 2), str. București 46, mun. Chișinău. Timpul alocat pentru prezentarea fiecărui raport este stabilit 15 minute, totodată timpul stabilit pentru dezbateri asupra rapoartelor este de 25 minute.

Realizarea dreptului la vot în cadrul Congresului Avocaților pentru anul 2023 va avea loc prin vot electronic, cu utilizarea mijloacelor electronice, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova, aprobat prin hotărârea Consiliului UA nr. 15-02/09.09.2021 din 9 septembrie 2021.

Toți avocații cu drept de vot, vor primi la nr. de telefon înregistrat la Uniunea Avocaților un mesaj SMS cu invitația de a se înregistra pentru a participa la lucrările Congresului.

Transmisiunea video on-line a deschiderii și desfășurării lucrărilor Congresului va începe la data de 6 decembrie 2023 ora 10:00.

Secretariatul

Uniunii Avocaților din Republica Moldova

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.