Opinie cu privire la îngrădirea dreptului de exercitare a profesiei de avocat

Opinie cu privire la îngrădirea dreptului de exercitare a profesiei de avocat

Uniunea Avocaților din Republica Moldova exprimă îngrijorarea sa în privința modului în care judecătorii interpretează dispozițiile legale referitoare la mandatul avocațial și confirmarea împuternicirilor avocaților în proces. 

Într-un caz recent, care a avut loc în cadrul Curții de Apel Chișinău, judecătorii au restituit un recurs înaintat de avocatul Macovei Artur, inclusiv, din motiv că la mandatul avocațial a fost anexat o procură neautentificată notarial. 

În acest mod, considerăm că judecătorii Curții de Apel Chișinău au îngrădit activitatea profesională a avocatului Macovei Artur și au adus atingere dreptului de acces la justiție pentru clientul acestuia. 

Deși mandatul de avocat a fost semnat de avocat în baza unei procuri olografe, instanța de judecată a indicat în privința nerespectării formei autentice a procurii anexate la mandat. 

În acest context sunt incidente dispozițiile pct. 8 al hotărâri Guvernului nr. 158/2013: „ 8. Împuternicirile avocatului şi ale avocatului stagiar în procesul civil, stabilite conform art. 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, urmează a fi consemnate pe versoul mandatului sau, după caz, în procura întocmită la cererea clientului, în modul stabilit de lege.

Dacă se întocmește o procură, avocatul sau avocatul stagiar va nota pe versoul mandatului textul „Conform procurii anexate” și va semna versoul mandatului în locul clientului. Împuternicirile avocatului sau ale avocatului stagiar stabilite în procură sînt valabile doar dacă aceasta se prezintă împreună cu mandatul.” 

Din conținutul textelor de lege (art. 75, 80 și 81 ale Codului de procedură civilă, art. 316, 323, 362 și 374 Codul civil și alin. (1) și (2) art. 60 din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură) și din textele altor acte normative subordonate legii, precum ar fi Hotărârea Guvernului nr. 158/2013, procura acordată avocatului pentru reprezentarea clientului în fața instanțelor de judecată nu necesită a fi întocmită în formă autentică. O altă concluzie nu rezultă nici din recomandările CSJ nr. 22/2012 și nr. 96/2017 (http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=39). 

Așadar, contrar legislației aplicabile, care nu impune forma autentică a procurii în baza căreia se împuternicește avocatul sau un terț să semneze mandatul avocațial din numele clientului, instanța de judecată a restituit cererea de recurs al avocatului, prin ce a exercitat o imixtiune neprevăzută de lege în relațiile dintre client și avocat și a îngrădit drepturile avocatului și ale clientului acestuia.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova consideră că suntem în prezența unei practici care, prin aplicarea eronată a legislației, îngrădește drepturile avocaților în exercitarea împuternicirilor lor profesionale, în baza unor mandate legale și valabile.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova în calitatea sa de organ profesional al avocaților, în temeiul dispozițiile art. 1, 3, 5, 39 lit. b), 51 – 53 ale Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, este obligat să întreprindă toate acțiunile legale pentru apărarea principiilor pe care se bazează profesia de avocat, asigurarea dreptului la apărare precum și pentru a soluționa problemele ce țin de exercitarea profesiei de avocat. Astfel, pentru a nu admite transformarea acestui mod de interpretare eronată a legislației dintr-o practică izolată în una sistemică, apelăm la autoritățile publice competente să supravegheze modul în care sunt respectate drepturile omului, să asigure prin instrumentele legale aflate la dispoziție neadmiterea în continuare a practicilor izolate dar foarte periculoase, precum cel relatat în speță, care îngrădesc accesul la justiție și limitează independența avocaților.  

Totodată, vă anunțăm că această Opinie a fost adresată și următoarelor instituții: Oficiul Avocatului Poporului, Guvernul Republici Moldova, Parlamentul Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Justiției.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.