Prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcției de Secretar General al Uniunii Avocaților din Republica Moldova

Prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcției de Secretar General al Uniunii Avocaților din Republica Moldova

Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcției de Secretar General al Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Secretarul General asigură activitatea organizatorico-administrativă şi economico-financiară a Uniunii Avocaților și are următoarele atribuții:

a) poartă răspundere pentru gestiunea economico-financiară a Uniunii Avocaţilor;
b) încheie acorduri şi contracte în numele Uniunii Avocaţilor;
c) ordonează cheltuielile bugetare ale Uniunii Avocaţilor;
d) organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea la Congres a proiectului bugetului anual al Uniunii Avocaţilor;
e)  prezintă Consiliului Uniunii Avocaților raportul privind execuţia bugetară anuală a Uniunii Avocaţilor;
f) participă, fără drept de vot, la sesiunile Congresului şi la şedinţele Consiliului Uniunii Avocaţilor;
g) elaborează proiectul agendei şi pregăteşte materialele de lucru ale Congresului şi ale Consiliului Uniunii Avocaţilor, după consultare cu Consiliul;
h) angajează personalul secretariatului şi conduce activitatea acestuia;
i) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea sau din administrarea Uniunii Avocaţilor, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia;
j) îndeplinește alte atribuții puse în sarcină de către Consiliul Uniunii Avocaților.

Cerinţe faţă de candidaţi:

a) studii superioare economice sau juridice;
b) vechime în activitate de cel puțin 5 ani;
c) capacități de management și abilitatea de a lua decizii;
d) abilități excepționale de lucru în echipă;
e) folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
f) lipsa antecedentelor penale;
g) posedarea limbii de române. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
h) experiența în administrarea proiectelor și planificare bugetară constituie un avantaj;
i) cunoașterea activității Uniunii Avocaților și a sistemului de drept din Republica Moldova constituie un avantaj.

Dosarul candidatului pentru ocuparea funcției de Secretar General trebuie să conțină următoarele acte: 

a) copia buletinului de identitate;
b) copia diplomei de licențiat în drept, economie;
c) copia carnetului de muncă, după caz;
d) certificat de cazier judiciar, care poate fi substituit prin declarație sub proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale. În cel din urmă caz, certificat de cazier judiciar va fi prezentat cel târziu la data semnării contractului de management;
e) cererea de participare la concurs;
f) declarația sub jurământ, la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputații (conform anexei);
g) CV-ul în limba română;
h) scrisoarea de motivație.

Prin depunerea documentelor, candidatul consimte implicit verificarea de către Uniunea Avocaților a datelor prezentate.

Termenul pentru depunerea dosarelor de participarea la concurs este data de 20 februarie 2024.

Interviul candidaților a căror dosare au fost acceptate va avea loc la data de 23 februarie 2024ora 10:00la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, în cadrul ședinței Consiliului Uniunii Avocaților.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau la nr. de telefon: 022 221910.

Anexa

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.