Președintele UARM a participat la consultări publice asupra pachetului de legi care vizează activitatea SIS, organizate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova

Președintele UARM a participat la consultări publice asupra pachetului de legi care vizează activitatea SIS, organizate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova

Stimați colegi, 

Astăzi, 21.03.2023, Parlamentul Republicii Moldova a organizat dezbateri publice în contextul emiterii de către Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), în cadrul celei de-a 134-a sesiuni plenare din 10 martie 2023, a Opiniei comune asupra proiectelor de legi privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă. Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Dorin Popescu, a reprezentat Uniunea Avocaților în cadrul întrevederilor cu experții raportori ai Comisiei de la Veneția, în cadrul cărora a invocat mai multe obiecții asupra proiectelor de legi discutate și expuse, parțial, public și care aduc riscuri exercitării profesiei de avocat.

Așadar, Comisia de la Veneția, în Opinia sa, inter alia, a statuat următoarele: 

„50. În ceea ce privește procedura de autorizare, aceasta trebuie să ofere garanții adecvate pentru drepturile persoanelor. În avizul său anterior, Comisia de la Veneția identificase deja ca principală problemă faptul că nu exista posibilitatea ca persoana vizată să facă recurs împotriva deciziei de eliberare a autorizației pentru folosirea măsurilor speciale de investigație și sugerase să se ia în considerare instituirea unui avocat verificat de securitate pentru a reprezenta persoana vizată. În comentariile lor din 28 februarie 2023, autoritățile moldovenești au reacționat la posibilitatea instituirii unui astfel de mecanism, având în vedere faptul că mandatul este emis de judecător, iar procesul este secret. 

56. Comisia de la Veneția remarcă lipsa excepțiilor specifice privind implementarea măsurilor informative pentru avocați și jurnaliști. Curtea consideră că aceste două categorii merită protecție specială. În mod normal, avocații nu ar trebui să fie vizați în cadrul exercitării activității lor profesionale, iar dacă comunicările acestora în acest domeniu sunt colectate în mod accidental, acestea ar trebui distruse sub supravegherea unui organ extern de control. În ce privește jurnaliștii, ei ar trebui fie să aibă aceeași protecție ca și avocații, fie, înaintea aprobării operațiunilor informative împotriva jurnaliștilor, ar trebui să fie stabilit un prag foarte înalt combinat cu garanții procedurale și o supraveghere externă solidă. În comentariile lor, autoritățile moldovenești au exprimat intenția de a modifica proiectul de prevedere, luând în considerare preocupările Comisiei de la Veneția. 

71. În baza unei analize preliminare, care nu pretinde a fi nici detaliată, nici exhaustivă, Comisia de la Veneția a identificat următoarea listă de aspecte problematice care ar trebui luate în considerare la revizuirea proiectelor de legi actuale: 

c. Cu referire la drepturile și garanțiile fundamentale, Comisia recomandă: 

VI. trebuie prevăzute excepții specifice de la punerea în aplicare a măsurilor de informații pentru avocați și jurnaliști.” 

În cadrul dezbaterilor publice organizate la 21 martie 2023 de Parlamentul Republicii Moldova, Președintele UARM a reiterat importanța exceptării avocaților de la aplicarea măsurilor informative și contrainformative în legătură cu activitatea lor profesională, la fel cum s-a pronunțat și Comisia de la Veneția, precum și necesitatea includerii obligației de aplicare a acestor măsuri numai în prezența unui avocat.

Referitor la Legea cu privire la activitatea informativa externă și activitatea contrainformativa, Președintele UARM s-a expus și cu privire la necesitatea descrierii explicite a competențelor directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) în legătură cu aplicarea, pe anumite aspecte, a măsurilor informative și contrainformative prin prevederea cazurilor concrete în care acesta poate refuza aplicarea măsurilor.

Președintele UARM s-a pronunțat și cu privire la necesitatea includerii în domeniul de reglementare a acestei Legi, pe lângă scopul protejării securității statului, și scopul prevenirii amenințărilor la securitatea statului, precum și a reglementării detaliate a  domeniului de aplicare a acestei Legi, în special a cazurilor de ingerință în sectorul privat.

Totodată, cu privire la obligația persoanelor fizice și juridice de a acorda asistența necesară în cadrul desfășurării acestor măsuri, Președintele Uniunii Avocaților a subliniat importanța stabilirii clare și exprese a condițiilor care obligă persoanele fizice și juridice să acorde asistența necesară.

La finalul acestei ședințe, s-a decis constituirea unui grup de lucru, din care va face partea și Uniunea Avocaților, care va analiza problemele ridicate în privința proiectelor de legi discutate. 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.