Examenul de calificare

Examenul de calificare

Ultima etapă ce trebuie îndeplinită pentru a deveni avocat este susținerea examenului de calificare în profesia de avocat. 

Examenul de calificare este format din două probe ce constau în soluționarea a câte trei spețe. Fiecare probă este considerată promovată dacă candidatul acumulează cel puțin 45 de puncte din maximul de 60 de puncte. Pentru fiecare subiect, punctajul maxim este de 20 de puncte.  Punctajul final al fiecărei probe constă în media punctajului oferit de fiecare membru al Comisiei de licențiere. La proba orală sunt admiși candidații care au promovat proba scrisă.

Pentru admiterea la examenul de calificare în urma efectuării stagiului profesional în avocatură, se depun următoarele acte.

Pentru admiterea la examenul de calificare a persoanelor specificate la art. 10 alin. (2) al Legii nr. 1260/2022, se depun următoarele acte.

Proba scrisă, de regulă, constă în întocmirea actelor procedurale.

Proba orală verifică aptitudinea de  formare, expunere și susținere a opiniei cu privire la o problemă de drept.

Tematica pentru examenul de calificare poate fi accesată AICI.

În ultimii doi ani, rata de promovare a examenului de calificare a fost de circa 50%.

Comisia de licențiere adoptă o hotărâre cu privire la fiecare probă care conține punctajul final al candidatului și punctajul total oferit de fiecare membru al Comisiei. Această hotărâre este publicată pe pagina web a Uniunii Avocaților. Publicarea hotărârii echivalează cu comunicarea acesteia către fiecare candidat.

Candidatul poate contesta hotărârile cu privire la nepromovarea probei în termen de 3 zile de la publicare. Contestațiile se depun la sediul Uniunii Avocaților și sunt examinate de Comisia de soluționare a contestațiilor.

Comisia de soluționare a contestațiilor este un organ ad-hoc, format din 5 avocați desemnați de Consiliul Uniunii Avocaților. Membrii Comisiei sunt desemnați aleatoriu, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor. 

Comisia de soluționare a contestațiilor examinează contestația în termen de 7 zile lucrătoare de la depunere. Hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor se publică pe pagina web a Uniunii Avocaților în cel mult 24 de ore de la adoptare. 

După examinarea contestațiilor, hotărârea cu privire la rezultatele examenului de calificare în profesia de avocat se expediază Ministerului Justiției.

Licența pentru exercitarea profesiei de avocat este eliberată de Ministerul Justiției în termen de 10 zile de la depunerea cererii, contra unei plăți de 450 de lei.

Licența de avocat este unicul act care atestă admiterea în profesia de avocat. Aceasta se eliberează pe termen nelimitat și este valabilă pe teritoriul Republicii Moldova. 

După eliberarea licenței, avocații au obligația de a-și alege o formă de organizare: cabinetul avocatului sau biroul asociat de avocați. Înregistrarea formelor de organizare se face prin depunerea unei cereri la Ministerul Justiției, însoțite de actele solicitate de Ministerul Justiției.

Pentru eliberarea legitimației, avocatul depune următoarea cerere.

Avocatul poate practica activitatea de avocat doar după înregistrarea formei de organizare și depunerea jurământului în fața Consiliului Uniunii Avocaților.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.